EEGInżynierowie świadczą usługi w zakresie doradztwa inżynieryjnego i kontraktowego. Oferujemy szereg usług związanych z procesem inwestycyjnym i budowlanym.

  • Pierwsza gałąź oferowanych przez nas usług jest związana z realizacją przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, począwszy od planowania inwestycji, poprzez zarządzanie procesem budowy, kończąc na oddaniu obiektu do eksploatacji. Poprzez efektywne zarządzanie, nadzór i controlling maksymalizujemy efekt jakościowy przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów klienta.
  • Druga gałąź to szerzej rozumiane doradztwo kontraktowe, obejmujące kompleksowe zarządzanie umową o roboty budowlane w zakresie unikania sporów, opracowania roszczeń i obrony przed roszczeniami.
  • Trzecią gałąź stanowi doradztwo inżynieryjne, obejmujące specjalistyczne ekspertyzy techniczne z różnych dziedzin związanych z budownictwem, w tym w zakresie tzw. zrównoważonego budownictwa i zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko naturalne.
Posiadamy bogate doświadczenia współpracy na rynku międzynarodowym. Realizujemy projekty w językach polskim i niemieckim.